Borba protiv nedopuštene trgovine kulturnim dobrima u Jugoistočnoj Evropi

by CPKU | 16. Decembra 2014 22:44

Ovaj video u trajanju od 15 minuta, realizovan od strane UNESCO-a, ima za cilj podizanje svijesti javnosti o borbi protiv nezakonitog prometa kulturnim dobrima u Jugoistočnoj Evropi. Sve zemlje u regiji su još 1970. godine ratificirale Konvenciju UNESCO-a o sredstvima zabrane i sprječavanja nezakoniog uvoza, izvoza, prenosa vlasništva kulturnih dobara, mnoga arheološka nalazišta, uključujući i podvodne lokalitete, muzeje, galerije itd. i dalje su izložena krađama i nedopuštenoj trgovini.

Source URL: http://www.cpku.org/borba-protiv-nedopustene-trgovine-kulturnim-dobrima-u-jugoistocnoj-evropi/