#iJaBiHbaštinu – Ukoliko doznate o krađi umjetničkih djela i pokretnih kulturnih dobara ili oštećenju arheoloških nalazišta pozovite KRIMOLOVCE

by CPKU | 6. Jula 2021 20:14

U slučaju da doznate o krađi umjetničkih djela i pokretnih kulturnih dobara ili oštećenju arheoloških nalazišta, pozovite KRIMOLOVCE na 080 020 505. Vaš poziv je anoniman.

#iJaBiHbaštinu

http://www.sipa.gov.ba/hr/aktualnosti/krimolovci

Source URL: http://www.cpku.org/ijabihbastinu-ukoliko-doznate-o-kradji-umjetnickih-djela-i-pokretnih-kulturnih-dobara-ili-ostecenju-arheoloskih-nalazista-pozovite-krimolovce/