IZVJEŠTAJ: Edukacija sudija i javnih tužilaca u Banja Luci 11. aprila 2019. u saradnji sa JU Centar za edukaciju sudija i javnih tužilaca Republike Srpske uz podršku Francuske ambasade u Bosni i Hercegovini

by CPKU | 5. Jula 2019 9:24

Izvještaj o aktivnostima
Edukacija sudija i javnih tužilaca u Banja Luci 11. aprila 2019. u saradnji sa JU Centar za edukaciju sudija i javnih tužilaca Republike Srpske uz podršku Francuske ambasade u Bosni i Hercegovini

Izvještaj 2019 Banja Luka[1]

Endnotes:
  1. Izvještaj 2019 Banja Luka: http://www.cpku.org/wp-content/uploads/2019/07/Izvjestaj-2019-Banja-Luka-bosanski.pdf

Source URL: http://www.cpku.org/izvjestaj-edukacija-sudija-i-javnih-tuzilaca-u-banja-luci-11-aprila-2019-u-saradnji-sa-ju-centar-za-edukaciju-sudija-i-javnih-tuzilaca-republike-srpske-uz-podrsku-francuske-ambasade-u-bosni-i-herce/