IZVJEŠTAJ: “Konferencija ilegalna trgovina umjetninama u Bosni i Hercegovini” (BHS/ENG/FRA)

by CPKU | 7. Decembra 2018 11:21

Izvještaj sa konferencije pod nazivom “Ilegalna trgovina umjetninama u Bosni i Hercegovini” koja je održana 18. oktobra 2018. godine u organizaciji Centra protiv krijumčarenja umjetninama možete preuzeti na sljedećim linkovima:

Izvještaj konferencija – 2018 (BHS)[1]

Conference Report 2018 (ENG)[2]

Rapport de la Conference – 2018 (FRA)[3]

Endnotes:
  1. Izvještaj konferencija – 2018 (BHS): http://cpku.org/razno/Conf2018/Konferencija2018-izvjestaj.pdf
  2. Conference Report 2018 (ENG): http://cpku.org/razno/Conf2018/Conference2018-Report.pdf
  3. Rapport de la Conference – 2018 (FRA): http://cpku.org/razno/Conf2018/Conference2018-Rapport.pdf

Source URL: http://www.cpku.org/izvjestaj-konferencija-ilegalna-trgovina-umjetninama-u-bosni-i-hercegovini-bhs-eng-fra/