Najava seminara “Ilegalna trgovina umjetninama”

by CPKU | 23. Septembra 2016 13:21

Sarajevo, sala CEST F BiH, 28. septembar/rujan 2016. godine

Centar za edukaciju sudija i tužilaca u Federaciji Bosne i Hercegovine u saradnji sa Centrom protiv krijumčarenja umjetninama CPKU i Ambasadom Republike Francuske, realizuje veoma značajnu i jedinstvenu temu „Ilegalna trgovina umjetninama u Bosni i Hercegovini“. Po prvi puta u Programu početne obuke i programu stručnog usavršavanja zastupljena tema seminara biće realizovana u Sarajevu 28. septembra/rujna 2016. godine.

Tematske cjeline realizovati će istaknuti i iskusni izlagači: predstavnici Ambasade Republike Francuske, sudije Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine, historičari i stručnjaci ureda za borbu protiv krijumčarenja kulturnim dobrima OCBC.

Pozivamo sudije, tužoce i struče saradnike da uzmu učešće na izuzetno korisnom i interesantnom seminaru.

Dnevni red seminara možete preuzeti OVDJE[1].

Prijave zainteresiranih učesnika mogu se dostaviti Centru najkasnije do 20. septembra/rujna 2016. godine elektronskom poštom putem e-maila:  cestfbih@cest.gov.ba[2] ili  almir.tabakovic@cest.gov.ba[3]  i na fax: 033 445 475.

Endnotes:
  1. OVDJE: http://www.fbih.cest.gov.ba/index.php/dokumenti-centra/category/22-ostalo?download=142:dnevnired1509
  2. cestfbih@cest.gov.ba: mailto:cestfbih@cest.gov.ba
  3. almir.tabakovic@cest.gov.ba: mailto:almir.tabakovic@cest.gov.ba

Source URL: http://www.cpku.org/najava-seminara-ilegalna-trgovina-umjetninama/