Održan radni sastanak sa predstavnicima Sine Qua Non

by CPKU | 17. Juna 2016 10:12

I15. juna 2016. godine održan je sastanak predstavnika gđe. Amele Hadrović-Hasanefendić i gdina. Gorana Hasanefendića ispred autorske agencije za zastupanje i zaštitu autorskih prava “Sine Qua Non”, te predstavnika Centra protiv krijumčarenja umjetninama Dženana Jusufovića i Senada Begovića. Na sastanku se razgovaralo o budućim aktivnostima rada udruženja i pripremi potpisivanja sporazuma o saradnji.

Source URL: http://www.cpku.org/odrzan-radni-sastanak-sa-predstavnicima-sine-qua-non/