Potpisan protokol o saradnji sa Muzejom Unsko-sanskog kantona

by CPKU | 23. Juna 2015 8:50

Protokol o saradnji potpisan je između Centra protiv krijumčarenja umjetninama i Muzej Unsko-sanskog kantona iz Bihaća. Ovim protokolom definisana su načela borbe protiv ilegalne trgovine umjetninama kao i kulturnog naslijeđa, svjesne strateškog cilja, potpisnice žele da se aktivno uključe u borbu protiv ilegalne trgovine umjetninama u cilju daljeg razvoja odnosa i jačanja međusobne saradnje u borbi protiv ilegalne trgovine umjetninama.

Source URL: http://www.cpku.org/potpisan-protokol-o-saradnji-sa-muzejom-unsko-sanskog-kantona/