Potpisan protokol o saradnji sa Pravnim fakultetom Tuzla

by CPKU | 3. Decembra 2015 13:29

Protokol o saradnji potpisan je između Centra protiv krijumčarenja umjetninama i Pravnog fakulteta Tuzla. Ovim protokolom definisana su načela borbe protiv ilegalne trgovine umjetninama kao i kulturnog naslijeđa, svjesne strateškog cilja, potpisnice žele da se aktivno uključe u borbu protiv ilegalne trgovine umjetninama u cilju daljeg razvoja odnosa i jačanja međusobne saradnje u borbi protiv ilegalne trgovine umjetninama.

Source URL: http://www.cpku.org/potpisan-protokol-o-saradnji-sa-pravnim-fakultetom-tuzla/