Potpisivanje novog sporazuma o partnerstvu između Francuske i CPKU

by CPKU | 22. Oktobra 2018 9:45

Francuska ambasada u Bosni i Hercegovini i CPKU (Centar protiv krijumčarenja umjetninama) zaključili su 18.10.2018. novo partnerstvo.

CPKU iz Tuzle pruža podršku muzejima i policijskim i pravosudnim ustanovama da identificiraju i pronađu umjetnine koje su ukradene, posebno tokom perioda 1992.-1995. Tokom i nakon rata hiljade umjetnina je ukradeno, kao npr. portret Meše Selimovića autora Ismeta Mujezinovića koji je ukraden iz Međunarodne galerije portreta u Tuzli.

Po profitu koje ostvari krijumčarenje umjetninama zauzima treće mjesto u svijetu, nakon trgovine drogom i oružjem.

Zahvaljujući saradnji između Francuske i CPKU-a, objavljeno je već nekoliko instrumenata u cilju boljeg evidentiranja nestalih umjetnina u BiH. Organizovano je i nekoliko edukacija sa stručnjacima iz Francuske, radi pružanja podrške tužiocima i policiji u borbi protiv krijumčarenja kulturnih dobara.

Potpisivanje novog partnerstva omogućuje CPKU-u razvijanje aktivnosti tokom narednih godina.

Izvor: Francuska ambasada u Bosni i Hercegovini[1]

Endnotes:
  1. Francuska ambasada u Bosni i Hercegovini: https://ba.ambafrance.org/Potpisivanje-novog-sporazuma-o-partnerstvu-izmedu-Francuske-i-Centra-protiv

Source URL: http://www.cpku.org/potpisivanje-novog-sporazuma-o-partnerstvu-izmedju-francuske-i-cpku/