RTV 7 (VIDEO): Centar protiv krijumčarenja umjetninama realizovao edukaciju o temi „Ilegalna trgovina umjetninama u BiH”

by CPKU | 27. Avgusta 2020 13:54

Centar protiv krijumčarenja umjetninama i Misija OSCE-a u Bosni i Hercegovini, bili su među organizatorima obuke za nosioce pravosudnih funkcija o temi „Ilegalna trgovina umjetninama u BiH“, koja je realizovana prethodne sedmice.

 

Source URL: http://www.cpku.org/rtv-7-video-centar-protiv-krijumcarenja-umjetninama-realizovao-edukaciju-o-temi-ilegalna-trgovina-umjetninama-u-bih/