Uputstvo za fotografisanje umjetnina i vrijednih predmeta i Deskriptivna kartica za umjetnine

by CPKU | 27. Maja 2016 14:15

Centar protiv krijumčarenja umjetninama po prvi u Bosni i Hercegovini predstavlja Uputstvo za fotografisanje umjetnina i vrijednih predmeta i Deskriptivnu karticu za umjetnine čiji je osnovni cilj preventivna zaštita umjetnina privatnih kolekcionara, galerija i muzeja. Podizanje svijesti, šire i stručne javnosti u oblasti borbe protiv ilegalne trgovine umjetninama, se na ovaj način intenzivira, a korištenje ovih alata omogućava praktičnu primjenu u formiranju dokumentacije o umjetninama i drugim vrijednim predmetima, te olakšava proces njihovog povratka vlasniku, u slučaju nestanka. Uputstvo i Deskriptivna kartica su nastali u saradnji sa Generalnom direkcijom nacionalne policije Francuske, Centralni ured za borbu protiv krijumčarenja kulturnih dobara OCBC-a, kao i uz podršku Francuske ambasade u Bosni i Hercegovini.

 

Uputstvo za fotografisanje umjetnina i vrijednih predmeta[1] (3,76 MB)

Deskriptivna kartica za umjetnine[2] (208 KB)

Endnotes:
  1. Uputstvo za fotografisanje umjetnina i vrijednih predmeta: http://www.cpku.org/wp-content/uploads/2016/05/Uputstvo-za-fotografisanje-umjetnina-i-vrijednih-predmeta2.pdf
  2. Deskriptivna kartica za umjetnine: http://www.cpku.org/wp-content/uploads/2016/05/Deskriptivna-kartica-za-umjetnine.pdf

Source URL: http://www.cpku.org/uputstvo-za-fotografisanje-umjetnina-i-vrijednih-predmeta-i-deskriptivna-kartica-za-umjetnine/