Al Jazeera Balkans – “Kontekst”: Kradje Umjetnina

by CPKU | 29. Marta 2017 22:10

Gdje su završila pokradena kulturna dobra tokom ratova na području bivše Jugoslavije? Sarađuju li vlade regije dovoljno na njihovom vraćanju? Mogu li policije odgovoriti na tu vrstu kriminala? Koje su najznačajnije kolekcije nestale u ratu, kakav je odnos država prema tom problemu i ima li saradnje?

O tome u Kontekstu govore:

Dženan Jusufović, direktor Centra protiv krijumčarenja umjetninama iz Tuzle,

Ranka Saračević-Wurth, načelnica Sektora za zaštitu kulturne baštine i članica Povjerenstva za povrat umjetnina Republike Hrvatske, i

Jovan Despotović, historičar umjetnosti.

Emisiju vodi Anne Marie Ćurčić, a urednik je Dragan Stanimirović.

 

Izvor: ALJazzera Balkans[1]

Endnotes:
  1. ALJazzera Balkans: http://balkans.aljazeera.net/video/kontekst-krade-umjetnina

Source URL: https://www.cpku.org/al-jazzera-balkans-kontekst-kradje-umjetnina/