Baza nestalih/ukradenih umjetnina u Bosni i Hercegovini – Bosnia and Herzegovina Database of Missing/Stolen Artworks

by CPKU | 10. Aprila 2017 22:10

Centar protiv krijumčarenja umjetninama Vam predstavlja projekat “Baza ukradenih / nestalih umjetnina u Bosni i Hercegovini” koji je realizovan uz podršku Francuske Ambasade u Bosni i Hercegovini.

Bazu možete pogledati na sljedećem linku.

Baza nestalih umjetnina – The Database Of Missing Art[1]

Projekat dopune baze nestalih umjetnina nastavit će se daljim istraživanjem “Centra protiv krijumčarenja umjetninama”, a prema prijavama nestalih umjetnina nadležnim organima.

Pozivaju se zainteresovana lica (muzeji, galerije, privatni kolekcionari i dr.), a koja su već podnijela prijavu nadležnim organima da nas kontaktiraju putem emaila ukoliko su zainteresovani da se i njihova umjetnička djela nadju u okviru “Baze ukradenih / nestalih umjetnina u Bosni i Hercegovini”.

Endnotes:
  1. Baza nestalih umjetnina – The Database Of Missing Art: http://www.cpku.org/baza-nestalih-umjetnina-the-database-of-missing-art/

Source URL: https://www.cpku.org/baza-nestalih-umjetnina-the-database-of-missing-art-2/