CPKU postao dio ICOM Observatory svjetske mreže

by CPKU | 2. Februara 2015 14:27

CPKU (Centar protiv krijumčarenja umjetninama) je od januara 2015. godine postao dio ICOM Observatory[1] (ICOM International Observatory on Illicit Traffic in Cultural Goods – ICOM međunarodni opservatori protiv nezakonitog prometa kulturnim dobrima).

ICOM Opservatorij predstavlja platformu koja okuplja međunarodne ogranizacije, pravne agencije, institucije za istraživanje i dr. u prevenciji i borbi protiv ilegalne trgovine kulturnim dobrima na nacionalnom i internacionalnom nivou.

CPKU je prva i jedina organizacija iz Bosne i Hercegovine koja je postala član ove svjetkse mreže organizacija.

Endnotes:
  1. ICOM Observatory: http://obs-traffic.museum/center-against-trafficking-works-art?search_api_views_fulltext=center%20against

Source URL: https://www.cpku.org/cpku-postao-dio-icom-observatory-svjetske-mreze/