Francuska ambasada u Bosni i Hercegovini: Partnerstvo sa CEST RS i seminar o krijumčarenju umjetninama

by CPKU | 18. Aprila 2019 0:15

Seminar se održao u Banjoj Luci na inicijativu CPKU i u okviru saradnje između Francuske ambasade i Centra za edukaciju sudija i tužilaca Republike Srpske (CEST RS).

[1] [2] [3]

[4] [5][6]

Centar protiv krijumčarenja umjetninama (CPKU) organizovao je prvi seminar posvećen jačanju instrumenata kojim raspolažu službenici Republike Srpske u borbi protiv krijumčarenja umjetninama. Seminar je održan u saradnji sa Francuskom ambasadom u Bosni i Hercegovini, Centrom za edukaciju sudija i tužilaca Republike Srpske (CEST RS) i Kulturnim centrom u Tuzli.

6,3% svjetske ilegalne trgovine umjetninama zastupljeno je u Jugoistočnoj Evropi. U Bosni i Hercegovini, veliki broj umjetnina (slike iz privatnih i javnih zbirki, arheološki artefakti, rijetke knjige i rukopisi, itd.) ukradeno je tokom posljednjih decenija.

Ovaj seminar je omogućio sudijama, tužiocima i policijskim službenicima iz Republike Srpske da se bolje pripreme za borbu protiv ove vrste kriminalnih radnji. Svoje iskustvo je ovom prilikom podijelila i jedna francuska stručnjakinja.

Francuski ambasador je prilikom ove posjete potpisao i sporazum o saradnji sa direktorom CEST RS-a. Ovo partnerstvo će omogućiti jaču podršku francuskih stručnjaka na području raznovrsne edukacije sudija i tužilaca.

Izvor: Francuska ambasada u Bosni i Hercegovini[7]

Endnotes:
  1. [Image]: http://www.cpku.org/wp-content/uploads/2019/04/1.jpg
  2. [Image]: http://www.cpku.org/wp-content/uploads/2019/04/2.jpg
  3. [Image]: http://www.cpku.org/wp-content/uploads/2019/04/3.jpg
  4. [Image]: http://www.cpku.org/wp-content/uploads/2019/04/5.jpg
  5. [Image]: http://www.cpku.org/wp-content/uploads/2019/04/6.jpg
  6. [Image]: http://www.cpku.org/wp-content/uploads/2019/04/4.jpg
  7. Francuska ambasada u Bosni i Hercegovini: https://ba.ambafrance.org/Partnerstvo-sa-CEST-RS-i-seminar-o-krijumcarenju-umjetninama-11-april-2019

Source URL: https://www.cpku.org/francuska-ambasada-u-bosni-i-hercegovini-partnerstvo-sa-cest-rs-i-seminar-o-krijumcarenju-umjetninama/