#iJaBiHbaštinu – Dženan Jusufović, Centar protiv krijumčarenja umjetninama

by CPKU | 22. Juna 2021 23:15

#iJaBiHbaštinu – Dženan Jusufović, Centar protiv krijumčarenja umjetninama

Zanemarivanjem kulturne baštine negiramo sebe i sve ono što nas čini posebnim i jedinstvenim.

Source URL: https://www.cpku.org/ijabihbastinu-dzenan-jusufovic-centar-protiv-krijumcarenja-umjetninama/