Potpisan protokol o saradnji sa Bibliotekom Derviš Sušić Tuzla

by CPKU | 29. Marta 2015 20:12

Protokol o saradnji potpisan je između Centra protiv krijumčarenja umjetninama i JU Narodna i univerzitetska biblioteka Derviš Sušić Tuzla. Ovim protokolom definisana su načela borbe protiv ilegalne trgovine umjetninama kao i kulturnog naslijeđa, svjesne strateškog cilja, potpisnice žele da se aktivno uključe u borbu protiv ilegalne trgovine umjetninama u cilju daljeg razvoja odnosa i jačanja međusobne saradnje u borbi protiv ilegalne trgovine umjetninama.

Source URL: https://www.cpku.org/potpisan-protokol-o-saradnji-sa-bibliotekom-dervis-susic-tuzla/