Potpisan protokol o saradnji sa Bosanskim kulturnim centrom Tuzlanskog kantona

by CPKU | 25. Januara 2016 13:32

Protokol o saradnji potpisan je između Centra protiv krijumčarenja umjetninama i Bosanskog kulturnog centra Tuzlanskog kantona. Ovim protokolom definisana su načela borbe protiv ilegalne trgovine umjetninama kao i kulturnog naslijeđa, svjesne strateškog cilja, potpisnice žele da se aktivno uključe u borbu protiv ilegalne trgovine umjetninama u cilju daljeg razvoja odnosa i jačanja međusobne saradnje u borbi protiv ilegalne trgovine umjetninama.

Source URL: https://www.cpku.org/potpisan-protokol-o-saradnji-sa-bosanskim-kulturnim-centrom-tuzlanskog-kantona/