Potpisan protokol o saradnji sa JU Muzej istočne Bosne

by CPKU | 21. Maja 2015 10:11

Protokol o saradnji potpisan je između Centra protiv krijumčarenja umjetninama i JU Muzej istočne Bosne iz  Tuzle. Ovim protokolom definisana su načela borbe protiv ilegalne trgovine umjetninama kao i kulturnog naslijeđa, svjesne strateškog cilja, potpisnice žele da se aktivno uključe u borbu protiv ilegalne trgovine umjetninama u cilju daljeg razvoja odnosa i jačanja međusobne saradnje u borbi protiv ilegalne trgovine umjetninama.

Source URL: https://www.cpku.org/potpisan-protokol-o-saradnji-sa-muzejom-istocne-bosne/