Protokol o saradnji sa Historijskim muzejom BiH

by CPKU | 11. Februara 2015 0:52

sporazum-cpku-his

3. Februara 2015. godine potpisan je protokol o saradnji između Centra protiv krijumčarenja umjetninama i Historijskog muzeja Bosne i Hercegovine. Ovim protokolom definisana su načela borbe protiv ilegalne trgovine umjetninama kao i kulturnog naslijeđa, svjesne strateškog cilja, potpisnice žele da se aktivno uključe u borbu protiv ilegalne trgovine umjetninama u cilju daljeg razvoja odnosa i jačanja međusobne saradnje u borbi protiv ilegalne trgovine umjetninama.

Source URL: https://www.cpku.org/protokol-o-saradnji-sa-historijskim-muzejom-bih/