Predsjednik CPKU održao predavanje na obuci u organizaciji UNESCO-a u Mostaru 10-14.06.2024.

U periodu od 10. do 14. juna 2024. godine u Mostaru, Agencija za školovanje i stručno usavršavanje kadrova održana je radionica na temu ” Borba protiv nezakonite trgovine kulturnim dobrima

Opširnije