CPKU-logo

Read in English

Centar protiv krijumčarenja umjetninama – CPKU je nevladina organizacija osnovana 2014. godine sa sjedištem u Tuzli – Bosna i Hercegovina. CPKU je specijaliziran za aktivnosti u borbi protiv ilegalne trgovine umejtninama i kulturnim dobrima. Centar okuplja stručnjake iz oblasti prava, kulture i umjetnosti, kao i veliki broj saradnika različitih profila iz Bosne i Hercegovine i inostranstva. CPKU je centar za istraživanja i obuke. Od samog osnivanja organizovan je veliki broj obuka, pedagoških izložbi za javnost i stručna lica, objavljen veliki broj stručnih časopisa i drugo.

Zbog složenog političkog ustroja Bosne i Hercegovine, problem ilegalne trgovine umjetnnama je desetljećima bio marginiziran i zapostavljen kako od vladinog sektora, tako i od strane civilnog društva. To je i bio razlog da osnujemo ovu organizaciju čiji je cilj i zadatak da aktovno radi na prikupljanju dokumentacije a kako bi se dobio jasan uvid u trenutno stanje u navedenoj oblasti. CPKU djeluje kroz istraživanja, razmjene iskustava, obuke stručnih kadrova u suradnji sa muzejima, galerijama, policijskim i pravosudnim agencijama, kao i davanje preporuka izvršnoj i zakonodavnoj vlasti kako bi se poboljšali zakonodavni okviri kada je u pitanju sprečavanje ilegalne trgovine umjetninama i zaštita kulturnih dobara u Bosni i Hercegovini.

U Bosni i Hercegovini ne postoji nacionalni sistem koordinacije i suradnje za borbu protiv ilegalne trgovine umjetninama čemu pogoduje i njeno složeno uređenje, te je iz tog razloga bilo potrebno osnovati ovakavu organizaciju koja predstavlja svojevrsnu sponu između različitih nivoa vlasti, muzeja, galerija, privatnih kolekcionara, građana, policiskih i pravosudnih agencija kao i medija. Kada je riječ o medijima,oni igraju vrlo važnu ulogu u podizanju svijesti javnosti. Od samog osnivanja imamo njihovu podršku u Bosni i Hercegovini i regiji.

CPKU je zajedno sa domaćim i međunarodnim partnerima usmjeren na rješavanju problema u oblasti ilegalne trgovine umjetninama na državnom i međunarodnom nivou. Kako bi se poboljšao sistem rada kada je u pitanju navedena oblast a na osnovu zaključaka sa Konferencija koje smo organizovali 2015. i 2018. godine, državni poslanik gospodin Saša Magazinović je na inicijativu CPKU uputio 2021. godine Parlamentu Bosne i Hercegovine Poslanička pitanja koja se tiču ”Formiranja nacionalne baze nestalih umjetnina”, kao i pitanje povrata Nacionalnog spomenika Bosne i Hercegovine umjetničkog djela “Magdalena” autora Đoke Mazalića, čiji je vlasnik porodica Mulabdić a za koje je utvrđeno da se nalazi na teritoriji Republike Srbije. Za istim je raspisana i Interpolova potraga. Kada je u pitanju ovaj slučaj, prve informacije su objavljene na Konferenciji koju je organizovao CPKU 2015. godine. Pokretanjem Baze nestalih umjetnina 2017. godine CPKU je uvrstio ovo djelo da bi Interpolova kancelarija u BiH na naše insistiranje uvrstila u svoju Bazu potraga ovo djelo 2018. godine.

Pošto u Bosni i Hercegovini ne postoji jedinstvena Baza nestalih umjetnina, odlučili smo na osnovu prikupljenih podataka i informacija 2017. godine uz podršku Francuske ambasade u Bosni i Hercegovni i Centralnog ureda za borbu protiv krijumčarenja kulturnim dobrima-OCBC, da objavimo Bazu nestalih umjetnina u Bosni i Hercegovini na našoj stranici. Ovo je ujedno i jedina baza podatka koja obuhvata cijelu Bosnu i Hercegovinu a u kojoj se nalaze podaci o nastalim umjetninama za koje su podnesne prijave nadležnim organima. Prema dostupnim podacima od osnivanja 2014. godine do danas, oficijelnu stranicu Centra protiv krijumčarenja umjetninama /www.cpku.org / je posjetilo preko 700 hiljada ljudi a pregleda je bilo preko 2 miliona.

Centar je podnijeo i inicijativu za formiranje “Specijalizovane policijske jedinice za umejtinine” a na osnovu Rezolucije Generalne skupštine Ujedinjenih nacija broj 73/130 iz decembra 2018. godine. Pokrenuli smo i inicijativu da se na nivou Bosne i Hercegovine usvoji Zakonodavni okvir kojim se uređuje popis umjetničkog fundusa, kako bi se prevenirali slučajevi krađe ili nestanka umjetnina u arhivima, bibliotekama, galerijama, muzejima i drugim institucijama a prema preporuci UNESCO-a u kojoj je navedeno da je inventar ključni alat za zaštitu muzeja , galerija i ostalih u sprečavanju i borbi protiv ilegalne trgovine umjetninama.

CPKU je u dosadašnjem radu dobio podršku i ostavrio suradnju sa različitim organizacijama i institucijama, kako domaćim tako i međunarodnim od kojih bi izdvojili: Francusku ambasadu u Bosni i Hercegovini, Centralni ured za borbu protiv krijumčarenja kulturnim dobrima – OCBC iz Francuske, Misija OSCE u Bosni i Hercegovini, British Council u BiH, ICOM BiH, ARCA, Centar za edukaciju sudija i tužilaca Federacije BiH, Centar za edukaciju i obuku sudija i javnih tužilaca Republike Srpske, Udruženje likovnih umjetnika BiH, Artive, Međunarodna galerija portreta Tuzla, Centar za kulturu Tuzla, Umjetnička galerija BiH, Historijski muzej BiH, Muzej književnosti i pozorišne umjetnosti BiH, Akcija za kulturu, Le courrier des Balkans, Pravni fakultet Tuzla, Muzej Unsko sanskog kantona, Udruženje likovnih umjetnika TK, BKC TK, Muzej istočne Bosne, NUB “Derviš Sušić”, Zavod za zaštitu kulturno istorijskog i prirodnog nasljeđa TK, Agencija za školovanje i stručno usavršavanje kadrova pri Ministarstvu sigurnosti BiH, Interpol Generalna direkcija-Lyon, Interpol direkcija BiH.

CPKU je ujedno i jedini partner iz Bosne i Hercegovine koji se nalazi na listi ICOM Observatory platforme, koja objedinuje na jednom mjestu sve podatke i akterima borbe protiv ilegalne trgovine kulturnim dobrima na međunarodnom nivou.

Izvještaj UNESCO-a krajem 2015. godine, pozicionirao je CPKU kao afirmativnu pojavu u borbi protiv ilegalne trgovine kulturnim dobrima u Bosni i Hercegovini.

Predstavnici CPKU su učestvovali 2017. godine na Konferenciji ARCA (Association for research into crimes against art) kao jedini predstavnik sa područja jugoistočne Evrope.

Predstavnici CPKU nadogradjuju svoje znanje uzimajući učesće na različitim obukama i seminarima među kojima su oni organizovani od strane Interpola, kao i Nacinalnog instituta Visokih studija sigurnosti i pravde-INHESJ u Francuskoj.

Kada je riječ o našem radu i ostvarenim rezultatima najbolje je to prepustiti drugima, tako u predgovoru Priručnika “Ilegalna trgovina umjetninama u Bosni i Hercegovini” koji je priredio i objavio CPKU uz podršku Francuske ambasade u Bosni i Hercegovini, ambasadorica Republike Francuske u Bosni i Hercegovini NJ.E. Claire Bodonyi navodi: “Svojim angažmanom od 2014. godine Centar protiv krijumčarenja umjetninama je doprinijeo većem podizanju svijesti u bosanskohercegovačkom društvu po pitaju borbe protiv krijumčarenja kulturnim dobrima, kao i podsticanju na razmišljanje o ovoj kompleksnoj temi koja iziskuje koordinaciju velikog broja učesnika. Stoga sam posebno počašćena što mi je predloženo da napravim uvod za ovo djelo u kontekstu razvoja suradnje između Bosne i Hercegovine i Francuske u vezi sa temama koje su nam bitne.”

Prilikom dodjele IT opreme Centru protiv krijumčarenja umjetninama od strane Misije OSCE u Bosni i Hercegovini u martu 2021. godine, ambasadorica NJ.E. Kathleen Kavalec je izjavila medijima: “Organization for Security and Co-operation in Europe Mission to Bosnia and Herzegovina-OSCE prepoznala je CPKU kao ključnog NVO aktera u ovoj oblasti i mi polažemo veliko povjerenje u ulogu Centra protiv krijumčarenja umjetninama u podršci nadležnim organima. Prihodi stečeni kriminalom od trgovine kulturnim dobrima i ilegalna trgovina umjetninama često se koriste za finansiranje teškog i organizovanog kriminala, uključujući terorizam. Uvjerena sam da naši napori na podizanju svijesti postižu mnogo na ovom polju. Prije samo nekoliko mjeseci javnu kampanju koju smo organizovali sa CPKU je propratilo više od 400 hiljada ljudi.”

Zahvaljući aktivnostima pokrenutim od strane CPKU kao i Bazi podataka o nestalim umjetninama, locirane su neke od umjetnina koje su u suradnji sa policijskim organima vraćene stvarnim vlasnicima među kojima je i Međunarodna galerija portreta Tuzla. 2016. godine anonimno je vraćeno ambasadi Bosne i Hercegovine u Srbiji 44 umjetnička djela Božidara Jakca, čiji je vlasnik Muzej AVNOJ-a u Jajcu a koja su nestala u ratu 1992-1995. Ova djela se ponovo nalaze u fundusu muzeja AVNOJ-a. U toku su pregovori oko vraćanja u Bosnu i Hercegovinu djela “Magdalena” autora Đoke Mazalića koje je Nacionalno dobro Bosne i Hercegovine. Isto je bilo u vlasništvu porodice Mulabdić od koje je ukradeno u toku ratnih zbivanja u Bosni i Hercegovini 90-ih godina. Ovo djelo je locirano u Srbiji i trenutnio se nalazi u policijskoj stanici u Srbiji i čeka se povrat vlasnicima u Bosni i Hercegovini.

Aktivnosti CPKU realizovane u dosadašnjem periodu:

 • 2014. godine pokrenuta web stranica: www.cpku.org / CPKU uz podršku British Councila BiH
 • 2015. godine organizovana Interdisciplinarna Konferencija “ Ilegalna trgovina umjetninama u Bosni i Hercegovini” / CPKU uz podršku Međunarodne galerije portreta Tuzla
 • 2015. godine objavljen Priručnik “Ilegalna trgovina umjetninama u Bosni i Hercegovini” /CPKU uz podršku Ambasade Republike Francuske u Bosni i Hercegovini
 • 2016. godine objavljen Priručnik “Uputstvo za fotografisanje umjetnina i vrijednih predmeta sa deskriptivnom karticom” / CPKU uz podršku Francuske ambasade u Bosni i Hercegovini
 • 2016. godine organizovana izložba praznih ramova pod nazivom “Velikani likovne umjetnosti” gdje su izložene reprodukcije ukradenih dijela iz BiH” / CPKU uz podršku Umjetničke galerije BiH, Udruženja likovnih umjetnika BiH, Međunarodne galeije portreta Tuzla i Francuske ambasade u BiH
 • 2016. godina organizovana obuka za sudije i tužioce Federacije BiH a učešće su uzeli i predstavnici Ministarstva unutrašnjih poslova Federacije BiH, državnog Tužilaštva BiH kao i Suda Bosne i Hercegovine / CPKU uz podršku partnera projekta Centra za edukaciju sudija i tužioca Federacije BiH – CEST FBiH i Francuske ambasade u BiH
 • 2017. godine Centar protiv krijumčarenja umjetninama objavio “Bazu nestalih umjetnina u BiH” / CPKU uz podršku partnera projekta Centralni ured za borbu protiv krijumčarenja kulturnim dobrima – OCBC i Francuska ambasada u BiH
 • 2017. godine organizovana obuka za sudije i tužioce Federacije BiH / CPKU uz podršku CEST FBiH i Francuske ambasade u Bosni i Hercegovini
 • 2018. godine objavljena Brošura “Krađa u muzejima-preventivne mjere i uputstva u slučaju krađe” namjenjene stručnim licima u muzejima i galerijama / CPKU uz podršku Francuske ambasade u BiH
 • 2018. godine organizovana Interdisciplinarna konferencija “Ilegalna trgovina umjetninama” CPKU uz podršku partnera Atelje Ismet Mujezinović i Međunarodna galerija portreta Tuzla i Francuske ambasade u BiH
 • 2019. godine organizovana obuka za sudije i javne tužioce Republike Srpske / CPKU uz podršku partnera Centra za edukaciji sudija i javnih tužilaca Republike Srpske i Francuske ambasade u BiH
 • 2019. godine objavljen Priručnik “Način uvoza i izvoza umjetnina u Bosni i Hercegovini” namjenjen graničnoj polici, Upravi za indirektno oprezivanje, carini, muzejima i galrijama / CPKU uz podršku Misije OSCE BiH
 • 2019. godine održana 1. faza obuke za pripadnike agencija za provođenje zakona / CPKU partneri obuke Misija OSCE BiH i Agencija za školovanje i stručno usavršavanje kadrova-AEPTM pri Ministarstvu sigurnosti BiH
 • 2019. godine održana 2. faza obuke za pripadnike agencija za provođenje zakona / CPKU partneri obuke Misija OSCE BiH, Francuska ambasada u BiH i Agencija za školovanje i stručno usavršavanje kadrova-AEPTM
 • 2020. godine održana obuka za pravosudne nosioce vlasti / CPKU uz podršku Misije OSCE BiH i CEST FBiH
 • 2020. godine održana 3. faza obuke za pripadnike agencija za provođenje zakona / CPKU sa partnerima Jedinica za umjetnička djela Generalnog sekretarijata Interpol-a Lyon, Misija OSCE BiH i Agencija za školovanje i stručno usavršavanje kadrova-AEPTM
 • 2020. godine objavljen video-klip “Zaštita kulturnih dobara u BiH” u cilju podizanja svijesti javnosti / CPKU uz podršku Misije OSCE BiH
 • 2021. godine objavljena brošura “Čuvajmo naše kulturno dobro” u cilju podizanja svijesti javnosti / CPKU uz podršku Misije OSCE BiH
 • 2021. godine upućena Poslanička pitnja u Parlament BiH po pitanju formiranja “Nacinalne baze nestalih umjetnina” na državnom nivou, kao i pitanje o povratu Nacionalnog spomenika umjetničke slike “Magdalena” autora Đoke Mazalića koja se nalazi u Srbiji / CPKU i državni poslanik Saša Magazinović
 • 2021. godine pokrenuta inicijativa o formiranju “Specijalizovane policijske jedinice za umjetnine” / CPKU
 • 2021. godine pokrenuta online platforma “iJaBiHbaštinu” u cilju podizanja svijesti javnosti / CPKU uz podršku Misije OSCE BiH
 • 2021. godine u suradnji sa Državnom agencijom za istrage i zaštitu-SIPA aktiviran broj za anonimne prijave u slučaju saznanja o krađi umjetničkih dijela i pokretnih kulturnih dobara ili oštećenja arheološkog nalazišta / CPKU uz podršu SIPA-e i Misije OSCE BiH
 • 2021. godine zahvaljujući obukama CPKU i Misiji OSCE BiH, Agencija za školovanje i stručno usavršavanje kadrova pri Ministarstvu sigurnosti BiH je uvrstila u svoj Nastavni plan i program teme koje se tiču sprečavanja i borbe protiv ilegalne trgovine umjetninama
 • 2021. godine u Parlamntu Bosne i Hercegovne otvorena izložba “Nestala djela” gdje su predstavljene reprodukcije ukradenih i nestalih dijela iz BiH. Poslije otovrenja izložbe je organizovan okrugli sto za Parlamentarne zastupnuke BiH na temu “Ilegalne tregovine umjetninama u BiH” / CPKU sa partnerima, državni poslanik Saša magazinović, Umjetnička galerija BiH, International Republikan Institut-IRI, Centar za kulturu Tuzla, Misija OSCE u BiH
 • 2022. godine Misija OSCE u Bosni i Hercegovini donirala je IT opremu CPKU neophodnu za daljnji rad i prikupljanje podataka
 • 2022. godine održana obuka za sudije i javne tužioce Republike Srpske kao i inspektore u Ministarstvu unutrašnjih poslova Republike Srpske / CPKU uz podršku Misije OSCE u BiH i CEST RS
 • 2023. godine potpisan Memorandum o razumjevanju sa organizacijom Artive čije je sjedište u USA. Suradnja se odnosi na proširenje i ažuriranje Baze podataka o nestalim umjetninama u BiH i razmjene informacija, te na dokumentovanju nestalih kulturnih dobara u Bosni i Hercegovini
 • 2023. godine CPKU učestvuje kao partner na Evropskom projektu RITHMS