CPKU-logo
Centar protiv krijumčarenja umjetninama (CPKU) je nevladina organizacja osnovana u Tuzli decembra 2014. godine sa sjedištem u Međunarodnom ateljeu Ismet Mujezinović. Centar će raditi na uspostavi nacionalnog sistema koordinacije i suradnje, provoðenja i predlaganja zaštitnih mjera, te pružanja pomoći kako institucijama, tako i nevladinom sektoru i građanima, omogučavanje pristupa informacijama kao i informisanje o činjenicama preko zvanične web stranice.
Evidentiranje i pohranjivanje informacija i podataka, međunarodna suradnja, predlaganje poboljšanja zakonodavstva u skladu sa konvencijama UN-a.