Predstavljamo Vam faze po kojima udruženje provodi aktivnosti

 

1. FAZA:

S obzirom da u BiH ne postoji jedinstvena baza podataka, niti ozbiljniji pristup oblasti trgovine i krijumčarenju umjetninama, a u BiH je u ratnom i poslije ratnom periodu ova oblast devastirana i još uvjek neuređena, neophodno je u prvoj fazi obići sve kulturne, sakralne objekte, privatne atelje, umjetnike, kontaktirati policijske institucije na nivou Kantona, Entiteta, Distrikta Brčko kao i državne agencije sigurnosti, kako bi se mogla objediniti i napraviti web stranica „Nacionalnog registra sa bazom podataka o ukradenim i izgubljenim umjetninama.“

2. FAZA:

Dostavljanje podataka “Nacionalne baze o ukradenim i izgubljenim umjetninama“ svim: muzejima, galerijama, aukcijskim kućama, vjerskim institucijama i dr. Umrežavanje sa policijskim institucijama, tužilaštvima, sudovima, kao i dostavljanje formirane baze podataka.
Organizovanje konferencija, okruglih stolova uz prisustvo i angažman međunarodnih predstavnika iz oblasti zaštite kulturnih dobara.
Takođe bi se za građanstvo aktivirao broj za prijave, jer sami građani mogu odigrati važnu ulogu na polju razotkrivanja kriminalnih grupa, a bila bi omogućena i dostupnost web stranici gdje se mogu obratiti, tražiti savjete, podnositi anonimne prijave koje će se prosljeđivati dalje nadležnim organima.

3. FAZA:

Organizovanje obuke kroz razmjenu iskustva međunarodnih institucija i institucija BiH, kako bi se poboljšala stručnost i profesionalnost policijskih, carinskih, graničnih službenika, službenika tužilaštva i sudija u kriminalističkim obradama ove vrste kriminaliteta, te kako bi se postizali bolji rezultati u otkrivanju počinilaca kao i sistematskoj prevenciji.

4. FAZA:

Napraviti statistički izvještaj o stanju u kulturnim institucijama i sakralnim objekatima, zaštiti od provale, krađe, protivpožarnoj zaštiti, zaštiti baze podataka (ukoliko postoji), stanju dokumentarnog inventara (knjige, kartice, baze podataka sa fonotekama, fototekama, medijatekama i dr.), o izvršenim popisima o umjetničkoj i kulturnoj građi, broju zaposlenika i stučnog kadra.

5. FAZA:

Uz podršku Unesco-a, Interpol-a, Europol-a, Osce-a, Europske unije i Europske komisije, te nacionalnih institucija, nevladinog sektora, Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika BiH, inicirati donošenje zakonskih regulativa iz oblasti zaštite kulturnog dobra i sprečavanja krijumčarenja umjetninama i antikvitetima, te davanja preporuka koje aktivnosti je potrebno provesti.

6. FAZA :

Pravljenje jedinstvene „Nacionalne baze podataka“ (u koju su uključene sve nacionalna kulturna dobra i umjetnine u državi sa dobijenim podacima iz muzeja, galerija, sakralnih objekata i dr.), primjenjujući uz to visoko dostignute standarde država članica Europske unije, a kako bi se preventivno djelovalo u borbi protiv krađe, krijumčarenja, krivotvorenja i nezakonite trgovine umjetninama i kulturnim dobrima.

Ciljevi:

Centar će raditi na uspostavi nacionalnog sistema koordinacije i suradnje, provođenja i predlaganja zaštitnih mjera, te pružanja pomoći kako institucijama, tako i nevladinom sektoru i građanima, omogućavanje pristupa informacijama kao i informisanje o činjenicama preko zvanične web stranice.  Evidentiranje i pohranjivanje informacija i podataka, međunarodna suradnja, predlaganje poboljšanja zakonodavstva u skladu sa konvencijama UN-a. Udruženje se bavi analizama, procjenama, studijama o određenim fenomenima iz oblasti trgovine umjetninama, stanja u oblasti kulturnog nasljeđa, autorskim pravima, unapređenjem suradnje između kulturnih i srodnih institucija sa nadležnim institucijama na borbi protiv krijumčarenja umjetninama. Formiranja nacionalne baze podataka ukradenih ili nestalih umjetnina na području BiH. Pokretanja telefonske linije za građane kako bi se mogli informisati ili prijaviti ilegalnu trgovinu umjetninama, a sve sa ciljem zaštite i sprečavanja daljnje ilegalne trgovine.