RTV 7: “Tuzla danas”: O broju otuđenih umjetnina u BiH, te borbi protiv krijumčarenja kulturnim dobrima BiH i njihovoj zaštiti

RTV 7: “Tuzla danas”: O broju otuđenih umjetnina u BiH, te borbi protiv krijumčarenja kulturnim dobrima BiH i njihovoj zaštiti
18 Marta 22:39 2024 Printaj ovaj članak

U sklopu emisije “Tuzla danas” razgovarali smo sa Dženananom Jusufovićemdirektorom Centra protiv krijumčarenja umjetninama, o broju otuđenih umjetnina u BiH, te  borbi protiv krijumčarenja kulturnim dobrima BiH i njihovoj zaštiti. Između ostalog govorili smo o tome da je Centar protiv krijumčarenja umjetninama proširio svoju bazu prijavljenih nestalih umjetnina u BiH za 46 djela. Riječ je o ukradenim slikama istaknutog bosanskohercegovačkog akademskog slikara  Jusufa Juse Nikšića.