Vodeća baza nestalih umjetnina u Bosni i Hercegovini

Vodeća baza nestalih umjetnina u Bosni i Hercegovini

0 +
Web stranica je do sada zabilježila preko milion pregleda od početka rada CPKU do danas
1 +
Više od devet uspješnih godina rada na očuvanju kulturne baštine u Bosni i Hercegovini
1 +
Registrovanih nestalih umjetničkih djela se nalazi u bazi

Kako pretraživati bazu?

Baza nestalih umjetnina do sada sadrži podatke o 234 djela i redovno se dopunjava.

U nastavku možete pogledati pojedinosti o 10 odabranih djela, dok je za pregled potpune baze potrebno da imate dodatno odobrenje.

Već imaš pristup?

Zahtjev za pristup kompletnoj bazi nestalih umjetnina
* Trenutno se u bazi nalaze podaci o 188 nestalih djela u Bosni i Hercegovini Polja obilježena zvjezdicom (*) su obavezna.
Please enable JavaScript in your browser to complete this form.

Pregledajte 10 odabranih djela koja su dio baze nestalih umjetnina

Redni
broj
AutorNazivTehnika
izrade
Dimenzija
(cm)
Godina
nastanka
Vlasništvo
Godina
nestanka
Datum podnošenja
prijave
1Jusuf NikšićBlagajtempera70x50-Privatna kolekcija28. - 29.12.2013.29.12.2013.
2Jusuf NikšićBrdoakril50x40-Privatna kolekcija28. - 29.12.2013.29.12.2013.
3Jusuf NikšićCicciakril50x40-Privatna kolekcija28. - 29.12.2013.29.12.2013.
4Jusuf NikšićCrtežakril70x50-Privatna kolekcija28. - 29.12.2013.29.12.2013.
5Jusuf NikšićDjevojčicaakril70x50-Privatna kolekcija28. - 29.12.2013.29.12.2013.
6Jusuf NikšićCrtež 2akril70x50-Privatna kolekcija28. - 29.12.2013.29.12.2013.
7Jusuf NikšićDimnjakulje50x35-Privatna kolekcija28. - 29.12.2013.29.12.2013.
8Jusuf NikšićGlumaculje80x60-Privatna kolekcija28. - 29.12.2013.29.12.2013.
9Jusuf NikšićHercegovinaulje100x80-Privatna kolekcija28. - 29.12.2013.29.12.2013.
10Jusuf NikšićJedrenjakulje100x80-Privatna kolekcija1992. 1995.-

Imate saznanja o nestalim umjetninama?

Projekat dopune baze nestalih umjetnina nastavit će se daljim istraživanjem “Centra protiv krijumčarenja umjetninama”, a prema prijavama nestalih umjetnina nadležnim organima.

Pozivaju se zainteresovana lica (muzeji, galerije, privatni kolekcionari i dr.), a koja su već podnijela prijavu nadležnim organima da nas kontaktiraju putem emaila ukoliko su zainteresovani da se i njihova umjetnička djela nadju u okviru “Baze ukradenih / nestalih umjetnina u Bosni i Hercegovini”.

O nama

Centar protiv krijumčarenja umjetninama (CPKU) je nevladina organizacija osnovana u Tuzli decembra 2014. godine sa sjedištem u Međunarodnom ateljeu Ismet Mujezinović.

Centar radi na uspostavi nacionalnog sistema koordinacije i suradnje, provoðenja i predlaganja zaštitnih mjera, te pružanja pomoći kako institucijama, tako i nevladinom sektoru i građanima, omogučavanje pristupa informacijama kao i informisanje o činjenicama preko zvanične web stranice.

Evidentiranje i pohranjivanje informacija i podataka, međunarodna suradnja, predlaganje poboljšanja zakonodavstva u skladu sa konvencijama UN-a.

Možete nas kontaktirati putem emaila info@cpku.org ili kontakt forme.

Kontaktirajte nas
Polja obilježena zvjezdicom (*) su obavezna.
Please enable JavaScript in your browser to complete this form.