“Centar protiv krijumčarenja umjetninama” iz Tuzle okupio najrelevantnije institucije i pojedince iz cijele BiH na jednom mjestu

21 Oktobra 13:40 2015 Printaj ovaj članak

Interdisciplinarna konferencija o ilegalnoj trgovini umjetninama u BiH

Sadržajna izlaganja, razmjena znanja, iskustava, praksi i problema sa kojima se suočavaju, obilježili su susret preko 40 učesnika iz najznačajnijih umjetničkih i kulturnih institucija u BiH, agencija za provođenje zakona, pravosudnih institucija, međunarodnih organizacija, obrazovnih ustanova, institucija izvršne vlasti i nevladinih organizacija iz oblasti kulture na interdisciplinarnoj konferenciji „Ilegalna trgovina umjetninama u BiH“ koja je održana u utorak 20. oktobra 2015. godine u Međunarodnoj galeriji porterta u Tuzli u okviru 16. Internacionalnog bijenalnog festivala portreta INTERBIFEP 2015.

Organizator ove izuzetno značajne konferencije u oblasti borbe protiv ilegalne trgovine umjetninama i zaštite kulturno historijskog naslijeđa BiH je Centar protiv krijumčarenja umjetninama, osnovan krajem 2014. godine u Tuzli. Konferenciju su otvorili Dženan Jusufović-predsjednik ovog Centra i direktor Međunarodne galerije portreta Tuzla i Jasmin Imamović-gradonačelnik Tuzle i predsjednik Organizacionog odbora INTERBIFEP-a.

Značaj ove konferencije, koja je okupila različite institucije i pojedince, potvrdili su i sami učesnici koji su imali priliku prenijeti dosadašnja iskustva i znanja, kao i istaći da je borba protiv ovog oblika organiziranog ili pojedinačnog kriminala prilična nepoznanica u BiH. Ocijenjeno je da je potrebno mnogo više institucionalne saradnje i koordinacije kako bi se pljačkanju, krađama, krijumčarenju, ilegalnoj trgovini i uništavanju kulturnog i istorijskog blaga i vrijednih umjetničkih djela u BiH stalo u kraj.

Dženan Jusufović, predsjednik Centra protiv krijumčarenja umjetninama istakao je:“ Konferencija je dragocjena, jer ćemo pokrenuti priču o krijumčarenju, kako bi se utvrdilo trenutno stanje. Centar je već krenuo da sa svojim partnerima radi na određenim aktivnostima. Bit će tu dosta posla, a cilj je da se napravi jedinstvena baza podataka te da se spriječi krijumčarenje. Također, naši slijedeći koraci su organizacija edukacija za agencije za provođenje zakona, tužilaštva i sudove u BiH u ovoj oblasti“.

Konferencija je koncipirana tako da su svi učesnici imali aktivno učešće, odnosno izlaganja o temi i učešće u diskusijama o dosadašnjim praksama i aktivnostima u ovim oblastima, ali svakako i o problemima i nepoznanicama sa kojima se suočavaju u obavljanju svojih poslova.

U izlaganjima, prezentacijama i diskusijama na ovoj konferenciji su učestvovali predstavnici:, Agencije za istragu i zaštitu BiH (SIPA), Umjetničke galerije BiH, Britanske ambasade i British Councila u BiH, gradonačelnik Grada Tuzla, USAID projekta pravosuđa, Historijskog muzeja BiH, Balkanske mreže muzeja, Uprave za indirektno oporezivanje i carinske službe BiH, Granične policije BiH, Ministarstva sigurnosti BiH, MUP-a Tuzlanskog kantona, MUP-a Republike Srpske, Kantonalnog tužilaštva Tuzlanskog kantona, Centra za edukaciju sudija i tužilaca FBiH, Narodne i univerzitetske biblioteke Tuzla, Muzeja Istočne Bosne, Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta TK, Nevladine organizacije „Akcija“, Centra protiv krijumčarenja umjetninama i niza drugih institucija i pojedinaca.

Probleme sa kojima se suočava na konferenciji je prisutnima saopćio privatni kolekcionar, kustos i arheolog Enver Mulabdić, kojem su tokom rata u BiH ukradene vrijedne umjetnine, za koje je utvrđeno da se nalaze u Srbiji i koje više godina bezuspješno pokušava vratiti.

U izlaganjima predstavnika Centra protiv krijumčarenja umjetninama iz Tuzle naglašeni su strateški pravci djelovanja ove organizacije u narednom periodu i oni na kojima se već počelo raditi a to su: stvaranje naconalne baze podataka o ukradenim umjetninama, edukacija policijskih i struktura drugih agencija za provođenje zakona, tužilaca i sudija u BiH u oblasti adekvatnije borbe protiv ilegalne trgovine umjetninama, jačanje svijesti javnosti o neophodnosti zaštite kulturno-istorijskog blaga u BiH, te međunarodno povezivanje sa najrelevantnijim institucijama u ovim oblastima.

Ključni zaključci sa konferencije, koji će poslužiti kao platforma za dalje interdisciplinarno djelovanje, će biti razmijenjeni sa svim učesnicima konferencije, kao i drugim relevantnim institucijama, te sa centralama INTERPOL-a i UNESCO-a sa sjedištima u Francuskoj i njihovim organizacijama u BiH, sa kojima je Centar protiv krijumčarenja umjetninama od ranije u saradnji i stalnim kontaktima.

  Kategorije: