Borba protiv krijumčarenja umjetninama : Francuska podržava uvođenje novih instrumenata

Borba protiv krijumčarenja umjetninama : Francuska podržava uvođenje novih instrumenata
30 Juna 08:53 2016 Printaj ovaj članak

U okviru projekta finansiranog od strane Amabasade, CPKU je uveo nove instrumente za zaštitu umjetnina u Bosni i Hercegovini.
Centar protiv krijumčarenja umjetninama (CPKU) objavio je na svojoj web stranici Uputstvo za fotografisanje umjetnina i vrijednih predmeta u saradnji sa Centralnim uredom za borbu protiv krijumčarenja kulturnih dobara (OCBC, Francuska).
U okviru ovog projekta, također je predstavljena « Deskriptivna kartica za umjetnine ». Ova kartica omogućava kolekcionarima da raspolažu sa adekvatnom dokumentacijom o svojim umjetninama.
Uz pomoć ovih alata održava se državna baza podataka o umjetninama u BiH s ciljem zaštite kulturnog naslijeđa zemlje.

http://www.ambafrance-ba.org/Borba-protiv-krijumcarenja-umjetninama-Francuska-podrzava-uvodenje-novih