CPKU uvršten u izvještaj UNESCO-a

CPKU uvršten u izvještaj UNESCO-a
10 Decembra 15:10 2015 Printaj ovaj članak

 

(Konvencijaed92bfddcff8d21c03ff4bdd8af6d1c9 o mjerama zabrane i sprečavanja nedozvoljenog uvoza, izvoza i prijenosa vlasništva kulturnih dobara, Pariz 1970. godine)

Na zahtjev generalnog direktora UNESCO-a, Irine Bokove, od marta 2015. godine, Ministarstvo civilnih poslova Bosne i Hercegovine i Nacionalni komitet UNESCO za Bosnu i Hercegovinu, su dostavili izvještaj o sprovođenju odluka Konvencije o mjerama zabrane i sprečavanja nedozvoljenog uvoza, izvoza i prijenosa vlasništva kulturnih dobara, iz 1970. godine. Prema članu 16. ove Konvencije države potpisnice se obavezuju da dostavljaju izvještaj o zakonskim, administrativnim i operativno-tehničkim mehanizmima, kao i drugim preduzetim aktivnostima u cilju praćenja napretka u ovoj oblasti i identifikovanju postojećih prepreka. Sadržaj Konvencije na sprečavanju nedozvoljenog uvoza, izvoza i prijenosa vlasništva kulturnih dobara posebno je aktualiziran ratnim događanjima u Iraku, Libiji i Siriji.

U izvještaju se detaljno opisuju aktivnosti na sprovođenju aktivnosti u oblasti sprječavanja ilegalne trgovine kulturnim dobrima sa posebnim osvrtom na sljedeće oblasti: trgovina umjetninama, arheološka iskopavanja, monitoring uvoza i izvoza kulturnih dobara, bilateralni ugovori po pitanju uvoza i izvoza, zakoni iz oblasti zaštite kulturnih dobara (muzeji, galerije, arheološki lokaliteti i sl.), etički kodeks, podizanje svijesti civilnog društva o značaju kulturnih dobara, edukacija, saradnja sa regionalnim i međunarodnim agencijama, carinama, policijskim službama i sl.

Centar protiv krijumčarenja umjetninama u navedenom izvještaju zauzima izuzetno značajno mjesto, zbog svoje uloge u borbi protiv ilegalne trgovine umjetninama na području cijele Bosne i Hercegovine. Radom Centra se poboljšava stanje u ovoj oblasti, te se postojanje jednog ovakvog specijaliziranog tima, ocijenjuje afirmativnim i pozitivnim.

Dalje u izvještaju stoji da, Centar protiv krijumčarenja umjetninama radi na konkretnom projektu edukacije sudija i tužilaca, u saradnji sa Centrom za edukaciju sudija i tužilaca Federacije Bosne i Hercegovine, u predmetnoj oblasti. Po uzoru na već ostvarenu saradnju koju je inicirao CPKU, niz aktivnosti u pravcu edukacije službenih lica koji primjenjuju zakone u ovoj oblasti, osim u Federaciji Bosne i Hercegovine, trebao bi se primijeniti i u Republici Srpskoj, kao i u Brčko Distriktu.

Detaljan sadržaj izvještaja može se pogledati na sljedećem linku:

UNESCO – Izvještaj Bosna i Hercegovina (Engleski jezik)