Federalna.ba: Potpisan memorandum o saradnji na dokumentovanju nestalih kulturnih dobara u BiH

Federalna.ba: Potpisan memorandum o saradnji na dokumentovanju nestalih kulturnih dobara u BiH
31 Augusta 23:02 2023 Printaj ovaj članak

Rad u oblasti zaštite i sprječavanja ilegalne trgovine umjetninama pozicionirao je Centar protiv krijumčarenja umjetninama (CPKU) kao vodeću organizaciju u Bosni i Hercegovini, što je prepoznato od mnogih domaćih i međunarodnih organizacija. Rezultiralo je i Memorandumom o razumijevanju koji su početkom augusta potpisali Ariane Moser u ime organizacije “Artive”/artive.org/ čije je sjedište u USA i Dženan Jusufović u ime CPKU.

Artive ima tehnološki najnapredniju bazu podataka te vrste, koja je ujedno i najveći resurs za istraživanje. Glavna misija organizacije Artive je pomoć u zaštiti svjetske kulturne baštine opljačkane i nezakonito prenesene, ukradene ili nestale, koristeći nove tehnologije. Bazu Artive koriste kao istraživačku platformu osiguravajuća društva, privatni kolekcionari, agencije za provođenje zakona, vlade i drugi koji se bave borbom protiv nezakonitih aktivnosti kad se radi o kulturnim dobrima.

– Potpisivanjem “Memoranduma o razumijevanju” Artive će ubuduće moći koristiti podatke iz Baze nestalih umjetnina CPKU čime će te informacije biti dostupne vodećim aukcijskim kućama, kolekcionarima, muzejima, galerijama i drugim da bi se pokušalo doći do informacija o nestalim umjetninama iz Bosne i Hercegovine. Tim Memorandumom definisana je suradnja na proširenju i ažuriranju Baze podataka o nestalim umjetninama i razmjenjivanju informacija, ali i suradnji na dokumentovanju nestalih kulturnih dobara u Bosni i Hercegovini – navodi se.

Centar protiv krijumčarenja umjetninama objavio je 2017. godine svoju Bazu nestalih umjetnina u Bosni i Hercegovini i na taj način postao vodeća organizacija u našoj zemlji kad se radi o sprječavanju ilegalne trgovine umjetninama. U izradi Baze nestalih umjetnina CPKU imao je pomoć stručnjaka Centralnog ureda za borbu protiv trgovine kulturnim dobrima – OCBC iz Francuske, a po objavljivanju Baze ostvarena je suradnja i sa Generalnom direkcijom Interpola u Lyonu – Francuska.

Zahvaljujući bazi CPKU, u posljednjih nekoliko godina, locirano je nekoliko umjetnina koje su vraćene vlasnicima. Trenutno je u Bazi CPKU 188 umjetnina za kojima se traga i za koje postoje podnesene prijave nadležnim organima u Bosni i Hercegovini – saopćio je Centar protiv krijumčarenja umjetninama.

Izvor: federalna.ba/Fena

  Kategorije: