Francuska Ambasada u BiH: Seminar o borbi protiv ilegalne trgovine umjetninama

Francuska Ambasada u BiH: Seminar o borbi protiv ilegalne trgovine umjetninama
19 Septembra 21:53 2017 Printaj ovaj članak

Ova edukacija u organizaciji Ambasade Francuske u BiH, CEST FBiH i CPKU omogućiće stručnjacima iz Bosne i Hercegovine da se bolje suprotstave krijumčarenju umjetninama.


Ambasada Francuske u BiH, Centar za edukaciju sudija i tužilaca Federacije BiH (CEST F BiH), Centar protiv krijumčarenja umjetninama (CPKU) i Međunarodna galerija portreta Tuzla organizovali su 18. septembra 2017. edukaciju o borbi protiv krijumčarenja umjetninama.

Ovo je druga po redu edukacija nakon prve koja je održana u septembru 2016.

Krijumčarenje umjetninama zauzima treće mjesto, iza trgovine drogom i oružjem, po profitu koji se ostvari. 6,3% svjetske ilegalne trgovine umjetninama zastupljeno je u Jugoistočnoj Evropi. Ovaj novi seminar omogućio je sudijama, tužiteljima, policiji i državnim službenicima u BiH i Federaciji, bolju pripremu za borbu protiv ovih kriminalnih radnji.

Od 1992. godine u Bosni i Hercegovini ukradeno je nekoliko hiljada umjetnina, kao npr. portret Meše Selimovića autora Ismeta Mujezovića koji je ukraden iz Međunarodne galerije portreta u Tuzli.

Osim organizacije seminara, saradnja između Francuske ambasade i CPKU-a omogućila je i objavljivanje praktičnih instrumenata za bolju zaštitu umjetnina u Bosni i Hercegovini.


Séminaire sur la lutte contre le trafic d’œuvres d’art

La formation organisée par l’Ambassade de France, le CEST FBiH et CPKU permettra aux professionnels de Bosnie-Herzégovine de mieux faire face au trafics d’œuvres d’art.

Le 18 septembre 2017, l’Ambassade de France, le Centre de formation des juges et procureurs de la Fédération de Bosnie-Herzégovine (CEST F BiH), le Centre contre le trafic d’œuvres d’art (CPKU) et la Galerie internationale des portraits de Tuzla ont organisé un séminaire de formation contre le trafic d’œuvres d’art.

Il s’agissait de la deuxième formation de ce type après celle de septembre 2016.

Le trafic d’œuvres d’arts est considéré comme le le troisième le plus important en termes de chiffre d’affaire après les trafics de drogues et d’armes. 6,3% du trafic mondial d’œuvres d’art a lieu en Europe du Sud-Est. Ce nouveau séminaire a permis à des juges, procureurs, policiers et fonctionnaires de l’Etat et de la Fédération, d’être mieux préparés pour lutter contre ces trafics.

En Bosnie-Herzégovine, depuis 1992, plusieurs milliers d’œuvres d’art ont été pillées, comme par exemple le portrait de Meša Selimović par Ismet Mujezinović, volé dans la Galerie internationale des portraits de Tuzla.

Outre les séminaires de formation, la coopération entre l’ambassade de France et CPKU a également permis la publication d’outils pratiques pour mieux protéger les œuvres d’art de Bosnie-Herzégovine.

Izvor: Francuska ambasada u Bosni i Hercegovini