Najava seminara “Ilegalna trgovina umjetninama”

Najava seminara “Ilegalna trgovina umjetninama”
23 Septembra 13:21 2016 Printaj ovaj članak

Sarajevo, sala CEST F BiH, 28. septembar/rujan 2016. godine

Centar za edukaciju sudija i tužilaca u Federaciji Bosne i Hercegovine u saradnji sa Centrom protiv krijumčarenja umjetninama CPKU i Ambasadom Republike Francuske, realizuje veoma značajnu i jedinstvenu temu „Ilegalna trgovina umjetninama u Bosni i Hercegovini“. Po prvi puta u Programu početne obuke i programu stručnog usavršavanja zastupljena tema seminara biće realizovana u Sarajevu 28. septembra/rujna 2016. godine.

Tematske cjeline realizovati će istaknuti i iskusni izlagači: predstavnici Ambasade Republike Francuske, sudije Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine, historičari i stručnjaci ureda za borbu protiv krijumčarenja kulturnim dobrima OCBC.

Pozivamo sudije, tužoce i struče saradnike da uzmu učešće na izuzetno korisnom i interesantnom seminaru.

Dnevni red seminara možete preuzeti OVDJE.

Prijave zainteresiranih učesnika mogu se dostaviti Centru najkasnije do 20. septembra/rujna 2016. godine elektronskom poštom putem e-maila:  cestfbih@cest.gov.ba ili  almir.tabakovic@cest.gov.ba  i na fax: 033 445 475.