Potpisan protokol o saradnji sa udruženjem Akcija

Potpisan protokol o saradnji sa udruženjem Akcija
04 Januara 14:28 2015 Printaj ovaj članak

Dana 16.12.2014. godine potpisan je Protokol o saradnji između Centra protiv krijumčarenja umjetninama i Udruženja Akcija (Agencija za kulturni razvoj BiH). Ovim protokolom definisana su načela borbe protiv ilegalne trgovine umjetninama kao i kulturnog naslijeđa, svjesne strateškog cilja, potpisnice žele da se aktivno uključe u borbu protiv ilegalne trgovine umjetninama u cilju daljeg razvoja odnosa i jačanja međusobne saradnje u borbi protiv ilegalne trgovine umjetninama.

Protokol1

Protokol1

  Kategorije: