Saopćenje za medije

Saopćenje za medije
26 Februara 11:35 2015 Printaj ovaj članak

U decembru 2014. godine u Tuzli sa djelovanjem počeo
Centar protiv krijumčarenja umjetninama

Centar protiv krijumčarenja umjetninama, osnovan u decembru 2014. godine u Tuzli i sa sjedištem u Međunarodnom ateljeu „Ismet Mujezinović“, u protekla tri mjeseca proveo je niz značajnih aktivnosti u kreiranju okvira saradnje i djelovanja ove nevladine organizacije.

Uz prezentiranje plana djelovanja u narednom periodu, Centar je potpisao protokole o saradnji sa važnim institucijama u oblasti umjetnosti, kulture i zaštite kulturno.historijskog naslijeđa u BiH. Protokoli su potpisani sa: Udruženjem likovnih umjetnika BiH, Le Courrier dela BiH, Historijskim muzejem BiH, neprofitna organizacija Akcija, Udruženjem likovnih umjentika TK, Muzejom Istočne Bosne, Narodnom-univerzitetskom bibliotekom Derviš Sušić Tuzla, Umjetničkom galerijom BiH, Muzejem književnosti i pozorišne umjetnosti BiH i Zavodom za zaštitu kulturno-historijskog naslijeđa u TK.

Centar je također postao član Međunarodnog savjeta muzeja BiH (ICOM) , te je uvršten i na web stranicu Međunarodnog opservatorija protiv nezakonitog prometa kulturnim dobrima (ICOM-Observatory). Centar je tako postao prva i jedina organizacija iz BiH učlanjena u ovu platformu i mrežu koja okuplja međunarodne organizacije, pravne agencije i institucije za istraživanje u prevenciji i borbi protiv ilegalne trgovine kulturnim dobrima na nacionalnom i internacionalnom nivou.

Partner Centra je i Britanska ambasada u BiH, odnosno organizacija British Council.

Već nakon nekoliko mjeseci od osnivanja, Centar je angažovan u pružanju stručne podrške i pomoći Kantonalnom tužilaštvu Tuzlanskog kantona u jednom predmetu vezanom za prijavljeni nestanak umjetnina, te također od Muzeja Istočne Bosne na izradi pripreme i digitalizacije eksponata- umjetničkih slika, eksponata iz Etnološke zbirke i zbirke novčića i novčanica ovog Muzeja.

Osnovni plan djelovanja Centra je rad na uspostavi nacionalnog sistema koordinacije i saradnje, provođenje i predlaganje mjera u ovoj oblasti, pružanje pomoći javnim institucijama, nevladinom sektoru i građanima i omogućavanje pristupa informacijama posredstvom zvanične web stranice.

To se svakako odnosi i na evidentiranje i pohranjivanje informacija o krijumčarenju umjetninama, međunarodnu saradnju, predlaganje poboljšanja zakonodavstva u BiH u skladu sa konvencijama UN-a.

U narednom periodu Centar ima u planu organizaciju seminara, konferencija u oblasti krijumčarenja umjetninama, kao i saradnju sa agencijama za provođenje zakona i pravosudnim institucijama u BiH.

Centar protiv krijumčarenja umjetninama
Klosterska 19 (Međunarodni atelje Ismet Mujezinović)
75000 Tuzla
Bosna i Hercegovina
Tel. +387 61 185 733
email: cpkubih@gmail.com
www.cpku.org

  Kategorije: