Predstavnik CPKU u Parizu na prestižnoj obuci

Predstavnik CPKU u Parizu na prestižnoj obuci
22 Septembra 23:17 2023 Printaj ovaj članak

U organizaciji “Institut national du patrimoine-INP” u Parizu je od 19 do 21 septembra 2023. godine održana je obuka pod nazivom ” Borba protiv krađe i ilegalne trgovine kulturnim dobrima”, gdje je zajedno sa kolegama iz Francuske učestvovao predsjednik CPKU gospodin Dženan Jusufović kao jedini predstavnik iz Bosne i Hercegovine. Po završetku obuke gospodin Jusufović se zahvalio uposlenicima INP-a a posebnu zahvalnost je iskazao profesoru Vincent Michel, koji mu je kao predstavniku CPKU omogućio učešće na ovoj važnoj obuci. Gospodin Jusufović je naveo i da je “zajedno sa kolegama iz Francuske imao priliku usvojiti nova saznanja počevši od: identifikacije kulturnih dobara i istraga do sudskih presuda i restitucije. Na ovoj interdisciplinarnoj obuci imali smo priliku slušati predavanja eminentnih stručnjaka koji su nam prenijeli svoja iskustva i svoja znanja. Zajedno sa kolegama iz Centra protiv krijumčarenja umjetninama ću nastojati da nova saznanja prenesem našim partnerima u Bosni i Hercegovini, što će siguran sam u budućnosti dovesti do poboljšanja sigurnosnog sistema a samim time i do bolje zaštite naših kulturnih dobara.