Saopštenje: Potpisan memorandum o razumijevanju sa ARTIVE.org

Saopštenje: Potpisan memorandum o razumijevanju sa ARTIVE.org
30 Augusta 21:53 2023 Printaj ovaj članak

Rad na polju zaštite i sprečavanja ilegalne trgovine umjetninama je pozicionirao Centar protiv krijumčarenja umjetninama – CPKU kao vodeću organizaciju u Bosni Hercegovini a što je prepoznato od strane mnogih domaćih i međunarodnih organizacija.  Zahvaljujući tome, početkom augusta 2023. godine potpisan je “Memorandum o razumijevanju” između organizacije “Artive”/artive.org/ čije je sjedište u USA i Centra protiv krijumčarenja umjetninama /cpku.org/. Artive ima tehnološki najnapredniju Bazu podataka ove vrste, koja je ujedno i najveći resurs za istraživanje. Glavna misija organizacije Artive je pomoć u zaštiti svjetske kulturne baštine opljačkane i nezakonito prenesene, ukradene ili nestale, koristeći nove tehnologije. Bazu Artive koriste kao istraživačku platformu osiguravajuća društva, privatni kolekcionari, agencije za provođenje zakona, vlade i drugi koji se bave borbom protiv nezakonitih aktivnosti kada su u pitanju kulturna dobra.

Potpisivanjem ovog “Memoranduma o razumijevanju” Artive će u budućem periodu moći koristiti podatke iz Baze nestalih umjetnina CPKU čime će ove informacije biti dostupne vodećim aukcijskim kućama, kolekcionarima, muzejima, galerijama i drugim kako bi se pokušalo doći do informacija o nestalim umjetninama iz Bosne i Hercegovine. Ovim Memorandumom definisana je suradnja kada je u pitanju rad na proširenju i ažuriranju Baze podataka o nestalim umjetninama i razmjenjivanju informacija ali i suradnji na dokumentovanju nestalih kulturnih dobara u Bosni i Hercegovini.

Centar protiv krjumčarenja umjetninama je 2017. godine objavio svoju Bazu nestalih umjetnina u Bosni i Hercegovini i na taj način postao vodeća organizacija u našoj zemlji kada je u pitanju sprečavanje ilegalne trgovine umjetninama. U izradi pomenute Baze nestalih umjetnina CPKU je imao pomoć od strane stručnjaka iz Centralnog ureda za borbu protiv trgovine kulturnim dobrima – OCBC iz Francuske a po objavljivanju Baze ostavrena je suradnja i sa Generalnom direkcijom Interpola u Lyonu – Francuska. Zahvaljujući Bazi CPKU u proteklih nekoliko godina se uspjelo locirati nekoliko umjetnina koje su vraćene svojim vlasnicima. Trenutno se u Bazi CPKU nalazi 188 umjetnina za kojima se traga i za koje postoje podnesene prijave nadležnim organima u Bosni i Hercegovini.

“Memorandum o razmijevanju” potpisala je gospođa Ariane Moser ispred Artive INC. i gospodin Dženan Jusufović ispred CPKU.

 

S poštovanjem,

30.08.2023. godine

Centar protiv krijumčarenja umjetninama

Dženan Jusufović

  Kategorije: