CPKU objavio uputstvo za muzeje i galerije u Bosni i Hercegovini „Krađa u muzejima – preventivne mjere i uputstva u slučaju krađe“

CPKU objavio uputstvo za muzeje i galerije u Bosni i Hercegovini „Krađa u muzejima – preventivne mjere i uputstva u slučaju krađe“
31 Augusta 01:09 2018 Printaj ovaj članak

Centar protiv krijumčarenja umjetninama je s ciljem podizanja svijesti o potrebi zaštite pokretnih kulturnih dobara, publikovao materijal pod nazivom „Krađa u muzejima – preventivne mjere i uputstva u slučaju krađe“ namijenjen muzejima i galerijama u Bosni i Hercegovini. Predmetni materijal sadrži koncizna uputstva i preporuke o preventivnim mjerama zaštite pokretnih kulturnih dobara, o tehničkoj i fizičkoj zaštiti, smjernice u slučaju krađe kulturnog dobra, te način dostavljanja dokumentacije o ukradenim predmetima i sl. Ovo uputstvo je dostavljeno na adrese 13 muzeja i galerija u Bosni i Hercegovini (Zemaljski muzej Bosne i Hercegovine, Umjetnička galerija Bosne i Hercegovine, Historijski muzej Bosne i Hercegovine, Muzej književnosti i pozorišne umjetnosti Bosne i Hercegovine, Muzej savremene umjetnosti Republike Srpske, Umjetnička galerija Doboj, Muzej istočne Bosne, Galerija Milenko Atanacković Centar za kulturu Bijeljina, Muzej grada Zenica, Muzej Unsko-sanskog kantona, Muzej Hercegovine Mostar, Umjetnička galerija Brčko Distrikt i Udruženje likovnih umjetnika Bosne i Hercegovine). Objavljivanje ovog materijala realizovano je uz podršku Francuske ambasade u Bosni i Hercegovini.

Sadržaj uputstva možete preuzeti OVDJE (PDF – 641 KB)