Potpisan protokol o saradnji sa Pravnim fakultetom Tuzla

Potpisan protokol o saradnji sa Pravnim fakultetom Tuzla
03 Decembra 13:29 2015 Printaj ovaj članak

Protokol o saradnji potpisan je između Centra protiv krijumčarenja umjetninama i Pravnog fakulteta Tuzla. Ovim protokolom definisana su načela borbe protiv ilegalne trgovine umjetninama kao i kulturnog naslijeđa, svjesne strateškog cilja, potpisnice žele da se aktivno uključe u borbu protiv ilegalne trgovine umjetninama u cilju daljeg razvoja odnosa i jačanja međusobne saradnje u borbi protiv ilegalne trgovine umjetninama.