Najava konferencije: “Ilegalna trgovina umjetninama”

Najava konferencije: “Ilegalna trgovina umjetninama”
17 Oktobra 14:02 2018 Printaj ovaj članak

Centar protiv krijumčarenja umjetninama CPKU iz Tuzle u četvrtak 18.10.2018 godine sa
početkom u 10:30 sati u Ateljeu Ismet Mujezinović organizira konferenciju „Ilegalna trgovina
umjetninama u Bosni i Hercegovini“, koja se održava u okviru 17. Internacionalnog bijenalnog
festivala portreta INTERBIFEP 2018.

Na ovoj konferenciji će učešće uzeti preko 30 predstavnika institucija i organizacija kao i
međunarodni eksperti iz oblasti ilegalne trgovine umjetninama.
Učešće na konferenciji potvrdili su : Ministarstvo civilnih poslova BiH, OSCE – Good
Governance in the Security Sector, Security Cooperation Unit, Francuska ambasada u Bosni i
Hercegovini, Agencija za istragu i zaštitu BiH (SIPA) – Regionalni ured Tuzla, Granična
policija Bosne i Hercegovine, Federalna uprava policije – Terenski ured Tuzla, MUP Kantona
Sarajevo – Sektor kriminalističke policije, MUP Tuzlanskog Kantona, Centar za edukaciju
sudija i javnih tužilaca u Republici Srpskoj (CEST RS), Kantonalno tužilaštvo Tuzlanskog
kantona, Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika Bosne i Hercegovine, Udruženje
Likovnih Umjetnika Bosne i Hercegovine (ULUBiH), Umjetnička Galerija Bosne i
Hercegovine, Centar za kulturu Tuzla, Muzej istočne Bosne u Tuzli, privatni kolekcionari i dr.