CPKU izdao priručnik Ilegalna trgovina umjetninama u Bosni i Hercegovini

CPKU izdao priručnik Ilegalna trgovina umjetninama u Bosni i Hercegovini
26 Oktobra 13:43 2016 Printaj ovaj članak

Centar protiv krijumčarenja umjetninama predstavlja prvi priručnik o „Ilegalnoj trgovini umjetninama u Bosni i Hercegovini“ – pregled stanja, prevencija, načini borbe, pravni okvir, preporuke. Radi se o publikaciji koja sadrži presjek stanja u oblasti zaštite umjetnina i kulturnih dobara u Bosni i Hercegovini i jugoistočnoj Europi.

U priručniku su predstavljeni rezultati istraživanja stručnih saradnika CPKU sa posebnim osvrtom na historijat zaštite kulturnog naslijeđa u Bosni i Hercegovini, načinima krijumčarenja umjetninama u jugoistočnoj Europi i Bosni i Hercegovini, preventivnim djelovanjem, međunarodni i nacionalni pravni okvir u ovoj oblasti, potreba stvaranja nacionalne baze podataka nestalih umjetnina i sl.

Osim navedenog, priručnik sadržava i cjelokupan sadržaj Deskriptivne kartice za umjetnine, Uputstvo za fotografisanje umjetnina i vrijednih predmeta, kao i spisak značajnih umjetnika historije bosanskohercegovačkog slikarstva, te preporuke za buduće aktivnosti. Objavljivanje priručnika je podržala Francuska ambasada u Bosni i Hercegovini, a predgovor je o značaju aktivnosti Centra protiv krijumčarenja umjetninama i uopšte rada na suzbijanju ilegalne trgovine umjetninama napisala ambasadorica Francuske ambasade u Bosni i Hercegovini Claire Bodonyi.

Navedena publikacija je prezentovana javnosti 28. septembra 2016. godine, prilikom održavanja edukacije za sudije i tužioce Federacije Bosne i Hercegovine.

Priručnik (PDF)