Francuska ambasada u Bosni i Hercegovini: Partnerstvo sa CEST RS i seminar o krijumčarenju umjetninama

Francuska ambasada u Bosni i Hercegovini: Partnerstvo sa CEST RS i seminar o krijumčarenju umjetninama
18 Aprila 00:15 2019 Printaj ovaj članak

Seminar se održao u Banjoj Luci na inicijativu CPKU i u okviru saradnje između Francuske ambasade i Centra za edukaciju sudija i tužilaca Republike Srpske (CEST RS).

 

Centar protiv krijumčarenja umjetninama (CPKU) organizovao je prvi seminar posvećen jačanju instrumenata kojim raspolažu službenici Republike Srpske u borbi protiv krijumčarenja umjetninama. Seminar je održan u saradnji sa Francuskom ambasadom u Bosni i Hercegovini, Centrom za edukaciju sudija i tužilaca Republike Srpske (CEST RS) i Kulturnim centrom u Tuzli.

6,3% svjetske ilegalne trgovine umjetninama zastupljeno je u Jugoistočnoj Evropi. U Bosni i Hercegovini, veliki broj umjetnina (slike iz privatnih i javnih zbirki, arheološki artefakti, rijetke knjige i rukopisi, itd.) ukradeno je tokom posljednjih decenija.

Ovaj seminar je omogućio sudijama, tužiocima i policijskim službenicima iz Republike Srpske da se bolje pripreme za borbu protiv ove vrste kriminalnih radnji. Svoje iskustvo je ovom prilikom podijelila i jedna francuska stručnjakinja.

Francuski ambasador je prilikom ove posjete potpisao i sporazum o saradnji sa direktorom CEST RS-a. Ovo partnerstvo će omogućiti jaču podršku francuskih stručnjaka na području raznovrsne edukacije sudija i tužilaca.

Izvor: Francuska ambasada u Bosni i Hercegovini