Potpisan protokol o saradnji između CPKU i ICOM BiH

Potpisan protokol o saradnji između CPKU i ICOM BiH
30 Januara 13:53 2015 Printaj ovaj članak

Centar protiv krijumčarenja umjetninama (CPKU) i ICOM BiH (The International Council of Museums BiH – Međunarodni savjet muzeja BiH) dana 28.01.2015. godine, u Banja Luci potpisali su Protokol o saradnji.

Ovim Protokolom polazeći od načela borbe protiv ilegalne trgovine umjetninama kao i kulturnog naslijeđa, svjesne strateškog cilja, potpisnice žele da se aktivno uključe u borbu protiv ilegalne trgovine umjetninama u cilju daljeg razvoja odnosa i jačanja međusobne saradnje u borbi protiv ilegalne trgovine umjetninama, uspostavi nacionalnog sistema koordinacije i saradnje, te saradnje sa INTERPOL-om, UNESCO-m, EUROPOL-om, OSCE-om, EU-om.

protokolICOM1

protokolICOM3