Potpisan protokol o saradnji sa Muzejom Unsko-sanskog kantona

Potpisan protokol o saradnji sa Muzejom Unsko-sanskog kantona
23 Juna 08:50 2015 Printaj ovaj članak

Protokol o saradnji potpisan je između Centra protiv krijumčarenja umjetninama i Muzej Unsko-sanskog kantona iz Bihaća. Ovim protokolom definisana su načela borbe protiv ilegalne trgovine umjetninama kao i kulturnog naslijeđa, svjesne strateškog cilja, potpisnice žele da se aktivno uključe u borbu protiv ilegalne trgovine umjetninama u cilju daljeg razvoja odnosa i jačanja međusobne saradnje u borbi protiv ilegalne trgovine umjetninama.