Potpisan Protokol o saradnji sa Umjetničkom galerijom BiH

Potpisan Protokol o saradnji sa Umjetničkom galerijom BiH
22 Decembra 08:33 2014 Printaj ovaj članak

Dana 09.12.2014. godine potpisan je Protokol o saradnji između Centra protiv krijumčarenja umjetninama i Umjetničke galerije Bosne i Hercegovine. Ovim protokolom definisana su načela borbe protiv ilegalne trgovine umjetninama kao i kulturnog naslijeđa, svjesne strateškog cilja, potpisnice žele da se aktivno uključe u borbu protiv ilegalne trgovine umjetninama u cilju daljeg razvoja odnosa i jačanja međusobne saradnje u borbi protiv ilegalne trgovine umjetninama.

  Kategorije: