Potpisan protokol o saradnji sa Bibliotekom Derviš Sušić Tuzla

Potpisan protokol o saradnji sa Bibliotekom Derviš Sušić Tuzla
29 Marta 20:12 2015 Printaj ovaj članak

Protokol o saradnji potpisan je između Centra protiv krijumčarenja umjetninama i JU Narodna i univerzitetska biblioteka Derviš Sušić Tuzla. Ovim protokolom definisana su načela borbe protiv ilegalne trgovine umjetninama kao i kulturnog naslijeđa, svjesne strateškog cilja, potpisnice žele da se aktivno uključe u borbu protiv ilegalne trgovine umjetninama u cilju daljeg razvoja odnosa i jačanja međusobne saradnje u borbi protiv ilegalne trgovine umjetninama.