CPKU postao dio ICOM Observatory svjetske mreže

CPKU postao dio ICOM Observatory svjetske mreže
02 Februara 14:27 2015 Printaj ovaj članak

CPKU (Centar protiv krijumčarenja umjetninama) je od januara 2015. godine postao dio ICOM Observatory (ICOM International Observatory on Illicit Traffic in Cultural Goods – ICOM međunarodni opservatori protiv nezakonitog prometa kulturnim dobrima).

ICOM Opservatorij predstavlja platformu koja okuplja međunarodne ogranizacije, pravne agencije, institucije za istraživanje i dr. u prevenciji i borbi protiv ilegalne trgovine kulturnim dobrima na nacionalnom i internacionalnom nivou.

CPKU je prva i jedina organizacija iz Bosne i Hercegovine koja je postala član ove svjetkse mreže organizacija.