RTV 7: Jusufović: U BiH u porastu trgovina arheološkim iskopinama, bez većih posljedica za počinioce (VIDEO)

RTV 7: Jusufović: U BiH u porastu trgovina arheološkim iskopinama, bez većih posljedica za počinioce (VIDEO)
25 Decembra 22:24 2023 Printaj ovaj članak

Kako bi se utvrdio tačan broj nestalih umjetnina, potrebno je na nivou Bosne i Hercegovine uspostaviti jedinstvenu bazu podataka nestalih umjetnina, koja bi ujedno bila i jedan od najvažnijih alata u borbi protiv ilegalne trgovine umjetninama.Prema bazi podataka Centra protiv krijumčarenja umjetninama iz Tuzle, u BiH se traga za 178 djela. BiH ima neuređen sistem, koji uz nepostojanje ministarstva kulture na državnom nivou otežava vlasnicima umjetnina u BiH da vrate djela na koja polažu pravo, koja su njihova.

Također, u posljednje vrijeme veliki problem predstavlja trgovina arheološkim iskopinama, kojima se danas, bez većih posljedica, trguje putem interneta.

Ovim povodom, razgovarali smo sa Dženanom Jusufovićem, direktorom Centra za borbu protiv krijemčarenja umjetninama.